Πλήρες πρόγραμμα πρώτων βοηθειών

First Aid Training - CPR

Περιλαμβάνει :

 • ανάπτυξη γνώσεως από το padi elearning
 • Θα κάνεις πρακτική σε όλες αυτές τις δεξιότητες που θα σε βοηθήσουν σε μια απειλητική για την ζωή κατάσταση
 • Θα μάθεις πως μπορείς να βοηθήσεις έναν άνθρωπο που δεν απειλείτε άμεσα η ζωή του αλλά έχει έναν τραυματισμό ή ασθένεια.
 • Πρακτική με δεξιότητες και σενάρια

Βασική υποστήριξη ζωής

First Aid Training - CPR
Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε ανθρώπους που έχουν ελάχιστή ή καθόλου εμπειρία.
Περιλαμβάνει :
 • Θα κάνεις πρακτική σε όλες αυτές τις δεξιότητες που θα σε βοηθήσουν σε μια απειλητική για την ζωή κατάσταση σε ενήλικα παιδί και βρέφος
 • Πρακτική με δεξιότητες και σενάρια

Πρωτοβάθμια φροντίδα

first aid training cpr 2

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε ανθρώπους που έχουν ελάχιστή ή καθόλου εμπειρία.
Περιλαμβάνει :

 • ανάπτυξη γνώσεως από το padi elearning
 • Θα κάνεις πρακτική σε όλες αυτές τις δεξιότητες που θα σε βοηθήσουν σε μια απειλητική για την ζωή κατάσταση
 • Πρακτική με δεξιότητες και σενάρια

Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες

First aid training
Περιλαμβάνει :
 • ανάπτυξη γνώσεως από το padi elearning
 • Θα κάνεις πρακτική σε όλες αυτές τις δεξιότητες που θα σε βοηθήσουν σε μια απειλητική για την ζωή κατάσταση
 • Θα μάθεις πως μπορείς να βοηθήσεις ένα παιδί ή ένα βρέφος που δεν απειλείτε άμεσα η ζωή του αλλά έχει έναν τραυματισμό ή ασθένεια.
 • Πρακτική με δεξιότητες και σενάρια

Εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών

instructor gesturing during first aid training with group of people

Περιλαμβάνει :

 • Θα μάθεις πως να διδάσκεις τα προγράμματα του οργανισμού
 • Βελτιστοποίηση διδακτικών δεξιοτήτων
 • Τελειοποίηση δεξιοτήτων πρώτων βοηθειών

Στο κόστος δεν περιλαμβάνονται τα υλικά του εκπαιδευτή και η συνδρομή του.

small_c_popup.png

Ας καταδυθούμε μαζί

Επικοινωνήστε μαζί μας